beats by dre cheap

Ispovest Šehida Šejha Hassana Šehate (ra) SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Poslednje reči i priznanje bivšeg Sunijskog učenjaka Šehida Šejha Hassana Šehate koji govori o svome jedinome strahu na Sudnjem Danu...!!!

Bio je istaknuti Egipatski Omeraški propovednik koji je prešao na Šijitski Islam. Bio je učenjak i profesor na 'al-Azhar' univerzitetu i Imam u jednoj od najistaknutijih džamija u prestonici Kairo, i takođe bio je glavna religijska ličnost za savetovanje Egipatske vojske.

Bio je poznat po osuđivanju i razotkrivanju tiranskih Halifa i njihovih ekstremističkih i radikalnih sledbenika.

Nek je Allahovo prokletstvo na prvog i drugog tiranina i na njihove proklete ćerke, nek je Allahovo prokletstvo na trećeg i četvrtog tiranina Muaviju, prokletog sina od prokletog, nek je Allahovo prokletstvo na Ebu Sufjanovo, Zejdovo, Marvanovo potomstvo i na njihove sledbenike do Sudnjeg Dana.

Ehli Bejt (as)
http://ehlibejtas.blogger.ba
24/08/2014 22:42