04.06.2014.

Kraljevstvo Poslanika Sulejmana (as) SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.03.06.2014.

Trebamo li podžati Hamas u Gazi - Šejh Jaser al Habib SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


31.05.2014.

Zašto Šejh al Habib ne proklinje Ebu Lehaba, a proklinje Aišu SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


27.05.2014.

Iranska vlada je Vehabijsko - Šijitska SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Šijitski učenjaci razotkrivaju Hameneijeve sledbenike (Šijitske Vehabije)!

24.05.2014.

Govor Šejha Jasera al Habiba povodom Nasrullahovog hvaljenja Aiše (la) SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


09.05.2014.

Terorisanje Šijitskih učenjaka u Iranu - Sejid Mudžteba Širazi SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Uvod u nedeljno predavanje Sejida Mudžtebe Širazija na temu "Filozofija i Mistika - Uvod", Juna 2008, na kojem je održao kratak govor u vezi Šehadeta njegovog nećaka, Ajatollaha Sejida Muhameda Ride Širazija, u vezi terorisanja Šijitskih učenjaka u Iranu.

16.12.2013.

Profesor Abdullah razotkriva homoseksualca koji je vređao Imama Mehdija SRB,ENG SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.14.12.2013.

Pogibija Imama Hussejna (as)! - Šejh Jaser Al Habib SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


13.12.2013.

Imam Hussejn (as), Čudo Islama - Šejh Jaser Al Habib SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


07.12.2013.

Zašto Šijiti mrze Omera ibn Hattaba? - Šejh Jaser Al Habib SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Ovo predavanje pod nazivom "Zašto Šijiti mrze Omera ibn Hattaba?" u kojem Šejh Al Habib rasvetljava zašto Šijiti ispoljavaju mržnju prema Omeru ibn Hattabu, te se služi validnim dokazima, razlozima i argumentima, iz knjiga Sunijske sekte, o Omerovim zločinima.

Na kraju ovog predavanja sva skrivena istina, koja je namerno zakopana, biće otkrivena.

Dakle, ko god ovo pogleda sa iskrenošću sigurno će videti istinu o Omeru ibn Hattabu.

Gledajte i slušajte pažljivo, razmišljajte logički i nećete se pokajati!


Noviji postovi | Stariji postovi


{ font-size: 11px; font-family:Verdana, Tahoma, "Courier New", Courier, monospace; background-color:#B9264F;

MOJI LINKOVI

LIVE AIR TRAFFIC