13.08.2014.

SKANDAL Aiša (la) rekla da u Kur'anu Časnom nedostaje Ajet!!!

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Vidite ko nas napada? Oni što žive u staklenoj kući opasanoj kamenjem!


{ font-size: 11px; font-family:Verdana, Tahoma, "Courier New", Courier, monospace; background-color:#B9264F;

MOJI LINKOVI

LIVE AIR TRAFFIC