31.07.2014.

Kur'an potvrđuje Ebu Bekrovo neverstvo - Šejh Jaser al Habib SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Kur'an Časni jasno je opovrgao laži da je Ebu Bekr bio pobožni vernik.


{ font-size: 11px; font-family:Verdana, Tahoma, "Courier New", Courier, monospace; background-color:#B9264F;

MOJI LINKOVI

LIVE AIR TRAFFIC