26.08.2014.

Veliki ashab Jezid ibn Šehab, r.a.

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Ashab Jezid ibn Šehab, r.a.

24.08.2014.

Ispovest Šehida Šejha Hassana Šehate (ra) SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Poslednje reči i priznanje bivšeg Sunijskog učenjaka Šehida Šejha Hassana Šehate koji govori o svome jedinome strahu na Sudnjem Danu...!!!

Bio je istaknuti Egipatski Omeraški propovednik koji je prešao na Šijitski Islam. Bio je učenjak i profesor na 'al-Azhar' univerzitetu i Imam u jednoj od najistaknutijih džamija u prestonici Kairo, i takođe bio je glavna religijska ličnost za savetovanje Egipatske vojske.

Bio je poznat po osuđivanju i razotkrivanju tiranskih Halifa i njihovih ekstremističkih i radikalnih sledbenika.

Nek je Allahovo prokletstvo na prvog i drugog tiranina i na njihove proklete ćerke, nek je Allahovo prokletstvo na trećeg i četvrtog tiranina Muaviju, prokletog sina od prokletog, nek je Allahovo prokletstvo na Ebu Sufjanovo, Zejdovo, Marvanovo potomstvo i na njihove sledbenike do Sudnjeg Dana.

18.08.2014.

Bekrovac Dževad Gološ - Aiša je učenija od svih Ashaba

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

"A doći će vrijeme kada će biti malo onih koji razumiju Kur'an, a mnogo onih koji ga čitaju. Tad će se gaziti propisi Kur'ana, a vodiće se računa o njegovim slovima."

13.08.2014.

SKANDAL Aiša (la) rekla da u Kur'anu Časnom nedostaje Ajet!!!

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Vidite ko nas napada? Oni što žive u staklenoj kući opasanoj kamenjem!

10.08.2014.

Dali Šije veruju u iskrivljenost Kur'ana - Šejh Jaser al Habib SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


04.08.2014.

Ajatollah Sejid Sadik Širazi (ha) govori o braku SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


31.07.2014.

Kur'an potvrđuje Ebu Bekrovo neverstvo - Šejh Jaser al Habib SRB SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.

Kur'an Časni jasno je opovrgao laži da je Ebu Bekr bio pobožni vernik.

27.07.2014.

Hameneijeva Fetva

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.


21.07.2014.

Hamza al Batri priča nam vic SRB,ENG SUBS

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.18.07.2014.

Nasrullah pije Aišino mleko

U ime Allaha, milostivog samilosnog.
Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, mir i salavat nek je nad Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabrane ashabe. Nek je Allahovo prokletstvo nad njihovim neprijateljima.Stariji postovi


{ font-size: 11px; font-family:Verdana, Tahoma, "Courier New", Courier, monospace; background-color:#B9264F;

MOJI LINKOVI

LIVE AIR TRAFFIC